ABC Awangardy

Cricoteka oraz Ośrodek Badań nad Awangardą WP UJ zapraszają na cykl spotkań poświęconych tradycji ruchu awangardowego.

Awangarda – „stan ducha”, sytuacja egzystencjalna, „motor artystycznej transgresji”, podstawowa forma modernistycznych praktyk, zbiorcze określenie XX-wiecznych kierunków artystycznych, nowy styl życia. Z pewnością „awangarda” posiada różnorodne, nierzadko sprzeczne sensy. Ma pluralistyczny charakter, współtworzą ją kierunki artystyczne o różnych, często nieuzgadnialnych ze sobą programach. Wśród znanych powszechnie wymienić można futuryzm, dadaizm, surrealizm, ale także bardziej efemeryczne jak syntetyzm czy impulsjonizm. Lokalne awangardy wytworzyły zaś własne warianty wspomnianych nurtów – takie jak czeski poetyzm czy bałkański zenityzm.

Cykl wykładów ABC Awangardy ma służyć przybliżeniu zagadnień związanych z rozwojem sztuki eksperymentalnej w XX wieku. Prelegenci spróbują podczas kolejnych spotkań odpowiedzieć na pytania o miejsce awangardy w dzisiejszym świecie, o jej czasowe ramy, o związane z nią stereotypowe wyobrażenia, o jej niesamowity potencjał. Proponowana formuła spotkań (popularyzatorskie wykłady i towarzyszące niektórym z nich warsztaty) umożliwi nie tylko efektywną prezentację ciekawych zagadnień, ale przede wszystkim będzie sprzyjać twórczej dyskusji oraz kreatywnej wymianie myśli.

Wykłady otwarte! Wstęp wolny.

27.11, 17:00
A jak Awangarda – Jarosław Suchan

11.12, 17:00
F jak Futuryzm – Przemysław Strożek

8.01, 17:00
C jak Cricot – Karolina Czerska

Bieżące informacje:
http://www.cricoteka.pl/pl/abc-awangardy-cykl-wykladow/

https://www.facebook.com/events/1922761637791618/