dr hab. Mateusz Antoniuk, prof. UJ

Literaturoznawca, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX Wieku. Kierownik projektu badawczego „Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego” (NPRH), realizowanego na Wydziale Polonistyki UJ. Stypendysta Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University (w ramach programu Fellowships for Visiting Postdoctoral Scholars, 2014), członek Society for Textual Scholarship (USA) oraz European Society for Textual Scholarship, uczestnik zagranicznych konferencji naukowych (konferencje STS: Lincoln 2015, Ottawa 2016; ESTS: Antwerpia 2016; polsko-rosyjska konferencja tekstologiczna: Petersburg 2016). Wygłaszał gościnne wykłady na Uniwersytecie Bolońskim (2007) oraz w Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2011). Autor trzech książek (Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania,  Kraków 2015; Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2009; Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia, Kraków 2006) oraz ponad pięćdziesięciu artykułów (publikowanych między innymi w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”, „Przestrzeniach Teorii”, „Textual Cultures”). Przygotował edycję nieznanych tekstów Zbigniewa Herberta i Beaty Obertyńskiej. Współautor i redaktor książki "Pracownia Herberta. Studia nad procesem tekstotwórczym" (Kraków 2017)

Zainteresowania: historia literatury polskiej XX wieku, krytyka genetyczna.

Kontakt:

mateusz.antoniuk@uj.edu.pl