Dydaktyka

Pracownicy Ośrodka Badań nad Awangardą prowadzą szereg zajęć dydaktycznych dotyczących sztuki eksperymentalnej w XX wieku: obejmują one zarówno okres awangard historycznych, jak i późniejszych realizacji nowej sztuki. Kursy te mają charakter historycznoliteracki lub interdyscyplinarny. Ośrodek jest też odpowiedzialny za kształt bloku tematycznego Kultura eksperymentu dla słuchaczy studiów magisterskich na kierunku Teksty kultury.

Wykaz zajęć w roku akademickim 2017/2018:

Bloki tematyczne dla kierunku Teksty kultury:

Kultura eksperymentu:

Style zachowań futurytycznych (prowadzący: dr Małgorzata Szumna)

Eksperyment: między sztuką a życiem (prowadzący: dr Michalina Kmiecik)

Eksperyment w sztuce XX wieku (prowadzący: dr Jakub Kornhauser)

Relacje sztuka/nauka (prowadzący: mgr Szymon Kukulak)

Kultura Europy Środkowej:

Obowiązek eksperymentu. Awangarda i neoawangarda w Europie Środkowej (prowadzący: dr Jakub Kornhauser)

Intermedialność:

Estetyki awangardowe w perspektywie intermedialnej (prowadzący: dr Michalina Kmiecik)

 

Opcje i wykłady monograficzne:

Eksperyment powieściowy w literaturze polskiej XX wieku (prowadzący: dr Małgorzata Szumna)

Obrazy PRL-u w literaturze i filmie przed 1989 r. (prowadzący: dr Małgorzata Szumna)

Brulion-laboratorium. Literatura polska i powszechna w świetle krytyki genetycznej (prowadzący: dr Mateusz Antoniuk)

 

Seminaria licencjackie:

„Laboratorium nowych form”: literatura eksperymentalna w XX wieku (prowadzący: dr Michalina Kmiecik)

Seminaria magisterskie:

Literatura polska przełomu XX i XXI wieku wobec kanonu i literatury światowej (prowadzący: dr hab. Jarosław Fazan)