Księgozbiór

Księgozbiór Ośrodka Badań nad Awangardą jest wydzieloną i samoistną częścią zbiorów Biblioteki Wydziału Polonistyki UJ obejmującą aktualnie kilkadziesiąt woluminów. Był on kompletowany w ramach projektów badawczych prowadzonych przez pracowników Ośrodka, składają się na niego również publikacje pracowników oraz współpracowników, tomy serii wydawniczej awangarda/rewizje, a także inne publikacje dotyczące awangardy przekazane nam przez Autorów i Autorki.

Kolekcja obejmuje przede wszystkim publikacje poświęcone nowej sztuce okresu międzywojennego: znajdują się w niej antologie manifestów, wydawnictwa albumowe oraz monograficzne opracowania dedykowane poszczególnym twórcom lub fenomenom. Wiele pozycji to wydania anglojęzyczne, które ukazały się po roku 2000. Ośrodek nieustannie zabiega o rozszerzanie księgozbioru oraz uzupełnianie go o najnowsze publikacje naukowe podejmujące tematykę sztuki eksperymentalnej.

Udostępnianie:

Księgozbiór jest udostępniany w Czytelni Wydziału Polonistyki UJ (ul. Gołębia 20, I piętro, s. 17) w wolnym dostępie w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek: 8.00-19.15 (przerwa między 10.45-11.15, 17.00-17.30)

Dyżurujący bibliotekarz wskaże zainteresowanym regały, na których jest przechowywany; są one także opatrzone logo Ośrodka Badań nad Awangardą.

Zachęcamy studentów, badaczy oraz wszystkich zainteresowanych sztuką eksperymentalną do korzystania z naszej kolekcji. Osoby spoza UJ, które chciałyby zapoznać się z księgozbiorem lub przeprowadzić kwerendę biblioteczną w Ośrodku proszone są o kontakt z dr Michaliną Kmiecik pod adresem: kmiecik.michalina@gmail.com, michalina.kmiecik@uj.edu.pl.

Katalog:

W poniższym pliku znajduje się aktualny wykaz książek należących do księgozbioru Ośrodka. Znajdą w nim Państwo informacje o miejscu i roku wydania oraz sygnatury, które ułatwią korzystanie ze zbiorów.

księgozbiór.pdf