Seria awangarda/rewizje

Seria awangarda/rewizje została utworzona w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2014. Jej pierwsze publikacje były pokłosiem projektu Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? realizowanego w latach 2013-2015 ze środków MNiSW (w ramach konkursu NPRH).

W Radzie Naukowej serii zasiadają: prof. dr hab. Edward Balcerzan, prof. dr hab. Maria Delaperrière,  prof. dr hab. Julian Kornhauser, dr hab. Jarosław Fazan oraz dr hab. Agnieszka Karpowicz. Komitet redakcyjny tworzą zaś Michalina Kmiecik, Agata Kocot, Jakub Kornhauser, Hanna Marciniak, Kinga Siewior, Małgorzata Szumna,.

Zadaniem serii jest prezentacja prac z zakresu studiów nad dwudziestowieczną awangardą europejską rozumianą jako fenomen estetyczny, artystyczny, kulturowy i społeczny. W składających się na kolejne tomy monografiach, przekładach i pracach zbiorowych staramy się przybliżyć czytelnikom najbardziej inspirujące propozycje teoretyczne, nowe interpretacje tekstów i koncepcji awangardowych. Rewidując ugruntowane narracje historycznoliterackie oraz historyczno-kulturowe, rozwijamy wielowątkową i wieloaspektową opowieść o jednym z najważniejszych i – paradoksalnie – najtrwalszych zjawisk sztuki dwudziestowiecznej. Szczególną uwagę pragniemy też zwrócić na dzieje i specyfikę awangard Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji na temat serii znajduje się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego >>

 

Dotychczas ukazały się: