Stulecie awangardy, cykl seminariów współorganizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okres realizacji: 2017-2018

Cykl czterech seminariów poświęconych polskiej awangardzie wpisuje się w zaplanowane na rok 2017 obchody Roku Awangardy i ma za zadanie uchwycić istotne, ale niekoniecznie mocno obecne w badaniach nad Nową Sztuką aspekty tego zjawiska: zastanowić się nad ich ciągłością i problematycznym stosunkiem do tradycji; przeanalizawać przywiązanie awangardzistów do tworzywa i materiału; postawić pytania o krytyczne wymiary ruchu awangardowego; wydobyć przed-teksty dzieł awangardowych i rozważyć rolę archiwów w tworzeniu wpółczesnej wizji sztuki eksperymentalnej. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Badań nad Awangardą oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach konsorcjum naukowego między UJ a UAM. Obejmie cztery seminaria:

  1. Tradycja eksperymentu (20-21 stycznia 2017)

Organizatorzy: prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM Poznań), dr Krzysztof Hoffmann (UAM Poznań), dr Jakub Kornhauser (UJ).

  1. Materialność awangardy (maj 2017)

Organizatorzy: dr hab. Jarosław Fazan (UJ), dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik (UAM Poznań), dr Jakub Kornhauser (UJ).

  1. Awangarda i krytyka (styczeń 2018)

Organizatorzy: dr hab. Jarosław Fazan (UJ), dr Małgorzata Szumna (UJ), mgr Iwona Boruszkowska (UJ).

  1. Archiwa awangardy (maj 2018)

Organizatorzy: dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik (UAM Poznań), dr hab. Agnieszka Kwiatkowska (UAM Poznań), dr Michalina Kmiecik (UJ), mgr Iwona Boruszkowska.